Saue Huvikeskusest

 
 
Peamiselt Saue Gümnaasiumi ruumides tegutseva Saue Huvikeskuse eesmärgiks on elanike kultuurialane teenindamine, eesti rahvakultuuri edendamine ja toetamine ning huvitegevuse ja spordisündmuste korraldamine. Meie missiioon on pakkuda mitmekülgset huviharidust õpilastele ja täiskasvanutele, luua tänapäevane ja arendav õpikeskkond kunstiõppeks. Väärtustada huviharidust,  pakkuda sauelastele osalemisrõõmu ja eduelamust. Võimaldada eneseteostust spordis ja mitmetes valdkondades rahvakultuurist kujutava kunstini. Korraldada konkursse, näitusi, ühistegevust ning kultuuri- ja spordisündmusi, kaasates sauelasi ja teiste valdade elanikke.
 
 

 
 

HUVIHARIDUS

Eesmärgid
Saue Huvikeskuse peamisteks eesmärkideks on pakkuda Saue linna ja lähiümbruskonna õpilastele uuenenud õppekavade alusel kaasaegset ja konkurentsivõimelist  huviharidust mitmes erinevas valdkonnas.
Saue Huvikeskuses tegutseb üldkultuuri- teadushuvihariduse- ja spordivaldkonnas  kokku  9 huvialaringi õpilastele. Õppetegevuseks kasutame  Saue Gümnaasiumi ruume ja Saue Huvikeskuse kunstiklassi, kus on nõuetekohane valgustus ja ventilatsioon ja kus õpilased saavad käsitöö ja kunstiringides kasutada kaasaegseid tehnilisi vahendeid. 
Korraldame koolitusi, kursuseid ja töötubasid täiskasvanutele.
Täiskasvanutele  kunsti- ja käsitöökursusustel osaleb õppeaasta jooksul keskmiselt sadakond inimest.

 

KULTUUR

Saue Huvikeskus korraldab kultuurisündmusi, konkursse ja folklooripidusid Saue linnas. Traditsiooniline on igakevadine laulu- ja tantsupidu Saue Sõlg, kus osalejad on lasteaialastest kuni memmedeni välja. Korraldame ka eri maade rahvakultuuri tutvustavaid õhtuid. Huvikeskuse koosseisus on Saue Kägara naisrühm, Saue Simmajate nais- ja segarühmad, rahvamuusikaansambel Saue Kapell ja Saue Segakoor. Saue Huvikeskuse korraldada on veel laulukonkurss Saue Laululaps, Jaaniõhtu, Saue Savipäev, küünalde süütamine Saue linna jõulupuul ja kuuskede pidulik ärasaatmine. Huvikeskuse ülesandeks on ka Saue linna seltside, klubide ja ühingute tegevuse koordineerimine, täiskasvanute taidlusringide töö korraldamine ning professionaalse kultuuri vahendamine läbi teatrietenduste.
 
 

SPORT
 
Saue Huvikeskus viib läbi tervisespordi sarja  „Sauelane liikuma“, mis koosneb seitsmest etapist erinevatel spordialadel. Sarja eesmärgiks on propageerida tervisesporti  ning tutvustada linna sportimise võimalusi. Sarjaga alustati 2007.a. Esimene etapp toimub septembris ja hooaeg lõpetatakse mais-juunis. Hooajati võtab sarjast osa ligi 1000 osavõtjat. Iga sarjas osaleja täidab osavõtukaardi ja osaleb loosiauhindade jagamisel.
Saue Huvikekus korraldab mitmeid spordisündmusi.
Saue linna meistrivõistlused -
Saue Huvikeskus koostöös teiste Saue linna ühingutega viib läbi Saue linna meistrivõistlusi suusatamises ja jalgpallis.
Korraldame Saue sportlaste osalemist Eestimaa  tali- ja suvemängudel.
 
 

 


«
»

 Uudised (0)Uudiste arhiiv
Uudised puuduvad
 
Koduleht Elitec'st