Saue Huvikeskusest

 
 
Peamiselt Saue Gümnaasiumi ruumides tegutseva Saue Huvikeskuse eesmärgiks on elanike kultuurialane teenindamine, eesti rahvakultuuri edendamine ja toetamine ning huvitegevuse korraldamine. Meie missiioon on pakkuda mitmekülgset huviharidust õpilastele ja täiskasvanutele, luua tänapäevane ja arendav õpikeskkond kunstiõppeks. Väärtustada huviharidust,  pakkuda sauelastele osalemisrõõmu ja eduelamust. Võimaldada eneseteostust mitmetes valdkondades rahvakultuurist kujutava kunstini. Korraldada konkursse, näitusi, ühistegevust ning kultuurisündmusi, kaasates sauelasi ja teiste valdade elanikke.
 
 

 
 


EESMÄRGID
Saue Huvikeskuse peamisteks eesmärkideks on pakkuda Saue linna ja lähiümbruskonna õpilastele uuenenud õppekavade alusel kaasaegset ja konkurentsivõimelist  huviharidust mitmes erineva
s valdkonnas.
Korraldame koolitusi, kursuseid ja töötubasid täiskasvanutele.
Täiskasvanutele  kunsti- ja käsitöökursusustel osaleb õppeaasta jooksul keskmiselt sadakond inimest.


  HUVIHARIDUS

Huvikeskuses tegutseb üldkultuuri- ja teadushuvihariduse valdkonnas  kokku  9 huvialaringi õpilastele. Õppetegevuseks kasutame  Saue Gümnaasiumi ruume ja Saue Huvikeskuse kunstiklassi, kus on nõuetekohane valgustus ja ventilatsioon ja kus õpilased saavad käsitöö ja kunstiringides kasutada kaasaegseid tehnilisi vahendeid. 

 
KULTUUR

Saue Huvikeskus korraldab kultuurisündmusi, konkursse ja folklooripidusid Saue linnas. Traditsiooniline on igakevadine laulu- ja tantsupidu Saue Sõlg, kus osalejad on lasteaialastest kuni memmedeni välja. Korraldame ka eri maade rahvakultuuri tutvustavaid õhtuid. Huvikeskuse koosseisus on Saue Kägara naisrühm, Saue Simmajate nais- ja segarühmad, rahvamuusikaansambel Saue Kapell ja Saue Segakoor. Saue Huvikeskuse korraldada on veel laulukonkurss Saue Laululaps, Jaaniõhtu, Saue Savipäev, küünalde süütamine Saue linna jõulupuul ja kuuskede pidulik ärasaatmine. Huvikeskuse ülesandeks on ka Saue linna seltside, klubide ja ühingute tegevuse koordineerimine, täiskasvanute taidlusringide töö korraldamine ning professionaalse kultuuri vahendamine läbi teatrietenduste.


«
»

 Uudised (0)Uudiste arhiiv
Uudised puuduvad
 
Koduleht Elitec'st